Eteenpäin katsovissa kunnissa tarvitaan nyt rohkeutta investoida kasvuun, joka luo lisää elinvoimaa ja työtä sekä turvaa tärkeät palvelut. Ilmastonmuutoksen torjuminen ja siihen sopeutuminen sekä monet muut ajan isot muutoshaasteet edellyttävät etenkin rakennetun ympäristön uudistamiseksi enemmän investointeja kuin koskaan ennen. Rakentajilla on tarjota toimivia ratkaisuja suurten muutosten keskellä.

Ole mahdollisuuksien kaavoittaja

Houkutteleva kunta tarjoaa turvallisen, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön, jossa kaikki toimii. Torju yllättävät menot suunnitelmallisella korjausrakentamisella.

Näin onnistut:

Kaavoita riittävästi – mahdollista monipuolinen ja kohtuuhintainen tarjonta

Kunta vastaa kestävästi asuntotarpeisiin ja luo nopeasti vetovoimaisia uusia alueita monipuolisen ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon mahdollistavilla kaavoilla sekä huolehtimalla ennakoivasti tonttien rakentamisvalmiudesta kuntatekniikka- ja palveluverkkoinvestoinneilla. Lisäksi tarvitaan laadukasta ja kunnianhimoista täydennysrakentamista. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja alueiden uudistaminen mahdollistavat olemassa olevan infran hyödyntämisen, aiemman rakennuskannan pitkän käyttöiän, vahvat palveluverkot ja pienemmät päästöt.

Sujuvoita viranomaistoimintoja – luo vetovoimaa 

Kaavoituksen ja luvituksen sujuvuus ja asiakaslähtöisyys voivat ratkaista, minne kasvuinvestoinnit sijoittuvat. Kaavoitusaloitteiden ja lupahakemusten käsittelylle tulee luoda läpinäkyvät, digitaaliset prosessit ja asettaa selkeät määräajat. Investointien kannalta ennakoitavuus on tärkeää ja epävarmuus myrkkyä. Kumppanuuskaavoituksella saavutetaan parhaimmat onnistumiset.

Investoi joukkoliikenteeseen – kutista päästöjä ja vivuta rakentamista

Paremmat joukkoliikennepalvelut toteutuvat maankäyttöä ja liikennettä yhteensovittamalla. Katuverkolla kulkeva joukkoliikenne edellyttää tuntuvia investointeja bussikaista- ja muihin järjestelyihin, joilla liikkumisen sujuvuus taataan kaikille. Raideinvestoinnit kuuluvat kasvaviin kaupunkeihin; ne lisäävät vetovoimaa sekä vivuttavat liikkeelle asunto- ja työpaikka-alueiden rakentamista.

Rakentava kunta voi hyvin -onepager >