Eteenpäin katsovissa kunnissa tarvitaan nyt rohkeutta investoida kasvuun, joka luo lisää elinvoimaa ja työtä sekä turvaa tärkeät palvelut. Ilmastonmuutoksen torjuminen ja siihen sopeutuminen sekä monet muut ajan isot muutoshaasteet edellyttävät etenkin rakennetun ympäristön uudistamiseksi enemmän investointeja kuin koskaan ennen. Rakentajilla on tarjota toimivia ratkaisuja suurten muutosten keskellä.

Ota kumppanit tueksi

Menestyvä kunta keskittyy strategisiin tavoitteisiinsa ja etsii markkinoilta niiden toteuttamiseen parhaat kumppanit ja tekijät. Toimivimmat ratkaisut syntyvät aina yhdessä – rakentajilla on tarjota ratkaisuja!

Näin onnistut:   Luo kumppanuuksia – löydä oikeat ratkaisut oikeaan paikkaan Kaupunkikehittäminen saa vauhtia ja kunnan strategiset tavoitteet toteutuvat, kun kunta onnistuu houkuttelemaan kumppanikseen parhaat osaajat ja investorit. Avoimessa ja johdonmukaisessa yhteistyössä yritysten kanssa kunta saa joustavasti käyttöönsä parhaat markkinoilla olevat ratkaisut.   Hanki palveluita – vähennä riskejä Tavoitteisin keskittyvä ja eteenpäin katsova kunta etsii parhaat kumppanit kiinteistöjen, katujen ja kuntatekniikan rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Uudet palvelumuodot mahdollistavat kokonaisvaltaiset hankinnat, esimerkiksi koulukiinteistöjen rakentamisen ja ylläpidon elinkaarimallilla.     Hanki fiksusti – säästä ja paranna jatkuvasti Ammattimaisella hankintaosaamisella kunta voi säästää veroeuroja, lisätä palvelujen laatua, hillitä ilmastonmuutosta ja tukea kiertotaloutta. Kiinteistö- ja rakennusalan yhteistyössä kuntien kanssa kehittämä allianssimalli on yksi hyvä esimerkki kustannustehokkaasti laatua tuottavasta hankintamallista. Yritysvaikutusten säännöllinen arviointi, jatkuva markkinavuoropuhelu sekä hankintakriteerien läpikäynti avoimesti aina ennen kilpailutuksia varmistavat kaikille osapuolille hyvän lopputuloksen ja kumppanuuksien syntymisen. Uudista ja ylläpidä omaisuutta pitkäjänteisesti -onepager >