Eteenpäin katsovissa kunnissa tarvitaan nyt rohkeutta investoida kasvuun, joka luo lisää elinvoimaa ja työtä sekä turvaa tärkeät palvelut. Ilmastonmuutoksen torjuminen ja siihen sopeutuminen sekä monet muut ajan isot muutoshaasteet edellyttävät etenkin rakennetun ympäristön uudistamiseksi enemmän investointeja kuin koskaan ennen. Rakentajilla on tarjota toimivia ratkaisuja suurten muutosten keskellä.

Kuntien kestävä kasvu ja uudistuminen edellyttävät enemmän investointeja

Kasvu, uudistuminen, kumppanuus. Eteenpäin katsova kunta tavoittelee näitä. Kunnissa tarvitaan rohkeutta investoida kasvuun, joka luo elinvoimaa ja työtä sekä turvaa tärkeät palvelut. Ilmastonmuutoksen torjuminen ja siihen sopeutuminen sekä monet ajan isot muutoshaasteet edellyttävät enemmän kuin koskaan etenkin rakennetun ympäristön investointeja. Rakentajilla on tarjota toimivia ratkaisuja suurten muutosten keskellä.

Toimiva rakennettu ympäristö on edellytys elinvoimaiselle kunnalle ja hyvälle arjelle

Kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen vuoksi rakentamisinvestointeihin kohdistuu nyt ennennäkemättömän suuria paineita. Erityisesti väestöltään kasvavilla kaupunkiseuduilla on suuri tarve monipuoliselle ja kohtuuhintaiselle asuntotarjonnalle, jonka aikaansaaminen ei ole itsestäänselvyys. Useina vuosina kaupungit ovat jääneet asuntotavoitteista. Entistä sujuvampi ja hankelähtöisempi kaavoitus on avainasemassa, jotta seuraavalla vaalikaudella tavoitteisiin päästään ja kohtuuhintaisia, ihmisten erilaisiin tarpeisiin vastaavia asuntoja rakennetaan riittävästi.

 

Asuntorakentamisen rinnalla keskeisenä vetovoimatekijänä korostuu sujuva liikkuminen, kuten raideliikenne kaupunkiseutujen sisällä ja niiden välillä.

 

Kaikkialla Suomessa tarvitaan myös tavoitteellista täydennyskaavoitusta ja -rakentamista. Sen avulla pystytään vastaamaan nopeasti muuttuviin tarpeisiin sekä pidennetään asuin- ja palvelurakennusten elinkaarta ja parannetaan niiden toiminnallisuutta.

 

Rakennetun ympäristön kehittämisen merkitys korostuu, kun sotepäätökset lähtevät
Viimeistään nyt jokaisen kuntapäättäjän kannattaa kiinnostua sujuvasta kaavoituksesta ja luvituksesta; ne ovat vaikuttavinta elinkeinopolitiikkaa, johon päättäjät voivat suoraan vaikuttaa. Rakennukset ja infrastruktuuri ovat myös kunnan suurin varallisuuserä, jonka arvon ylläpitämiseen kannattaa panostaa ennakoivasti. Nyt rakennetun ympäristön korjausvaje kasvaa. Kiinteistöjen, katujen ja kuntatekniikan pitkäjänteinen kunnossapito muuttaa kehityksen suunnan ja turvaa kuntalaisten oikeuden terveelliseen, turvalliseen ja viihtyisään elinympäristöön.

 

Rakennettu ympäristö synnyttää noin kolmasosan Suomen ilmastopäästöistä, mutta rakennuskannasta uudistuu vuosittain vain reilu prosentti. Kuntien kunnianhimoisiin hiilineutraaliustavoitteisiin pääsemiseksi korjausrakentamisen ja energiaremonttien määrä pitää vähintään kaksinkertaistaa.

 

Kunnan ei kannata suunnitella, ylläpitää tai korjata rakennettua ympäristöä yksin
Paras tulos saavutetaan yhteistyöllä. Vaativimmatkin kasvu- ja korjausinvestoinnit sekä omaisuuden ylläpidon haasteet ratkaistaan kustannustehokkaasti ja kestävästi luotettavien yrityskumppaneiden kanssa. Onnistunut kumppanuus tuo kunnan tueksi parhaat osaajat uusine ratkaisuineen.

 

Tulevaisuuden tarpeisiin vastaava kunta on monin tavoin erilainen kuin se, jonka näemme nyt. Tulevaisuuden kunta pitää päättää rakentaa tänään. Ota rakentamisen asiat vahvasti mukaan kuntasi strategioihin ja avaa tie kestävään kasvuun. Rakennusteollisuus RT jäsenyrityksineen on päättäjän luotettava tulevaisuuskumppani.

 

Rakennettuun ympäristöön liittyy:

 
  • 99 % ihmisten ajankäytöstä  
  • 83 % kansallisvarallisuudesta  
  • 15 % BKT:stä
  • 20 % työllisyydestä    
  • 60 % investoinneista   
  • 35 % energiankulutuksesta

 

(Lähde: ROTI 2021)